back reload
m.trafficradio.eu Facebook e-mail Tipstel
         
trafik kollektiv kamera NEWS
OK Inga rapporter om störningar i trafiken.
Trafikradion.se önskar trevlig resa.
Just nu pågår 7 större vägarbeten.
19 Väg 19 från Ystad Brandstation till St Herrestad båda riktningarna i Skåne län (M)
Trafikmeddelande: Arbete med ny gång- och cykelbana.
Starttid: 2017-07-12 / 10:00
Preliminär sluttid: 2017-11-20 / 23:00
E22 E22 av-/påfart från E22 (Tpl Hammar) till Väg 118 (Tpl Hammar) i Kristianstad kommun
Vägarbeten: Nybyggnad av trafikplats.
Starttid: 2017-02-20 / 01:00
Preliminär sluttid: 2017-10-31 / 23:00
E22 E22 vid Trafikplats Hammar (40) båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Arbete intill vägen i samband med nybyggnad av cirkulationsplats.
Starttid: 2017-02-20 / 01:00
Preliminär sluttid: 2017-10-31 / 23:00
E22 E22 av-/påfart från Hommenasvägen/Väg 118 (Tpl Hammar) till E22 (Tpl Hammar) i Kristianstad kommun
Vägarbeten: Nybyggnad av rondeller.
Starttid: 2017-02-20 / 01:00
Preliminär sluttid: 2017-10-31 / 23:00
E22 vid Kristianstads kommun i Skåne län (M)
Vägarbeten: Anslutningsarbete. Omledning där trafiken leds på ny E22 samt provisorisk väg.
Starttid: 2016-01-13 / 01:00
Preliminär sluttid: 2018-09-30 / 23:00
Väg 2070 i Kristianstads kommun i Skåne län, i båda riktningar.
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2017-04-03 / 01:00
Preliminär sluttid: 2017-10-20 / 23:00
Väg 116 från Axeltorp till Grananäs båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: VA arbete längs med Fridlundsväg, Axeltorp. Boende kommer att ha tillgång till sina fastigheter.
Starttid: 2017-05-15 / 01:00
Preliminär sluttid: 2017-09-30 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se