back reload
m.trafficradio.eu map e-mail Tipstel
         
trafik kollektiv kamera NEWS
Vi är tillbaka i din radio 21:e Augusti.
Ha en härlig sommar!
OK Inga rapporter om störningar i trafiken.
Trafikradion.se önskar trevlig resa.
Kollektivtrafik
kollektivtrafik
00:00
Spårarbeten Hisingen / Götaälvbron
Spårvagnslinje 5, 6 och 10 ersätts med buss 6E på Hisingen (sträckan Nordstan-Hjalmar Brantingsplatsen-Wieselgrensplatsen-Eketrägatan-Solstrålegatan). Arbeten pågår tom 21/8.
Vägarbete Jordfallsbron
Reparationsarbeten, begränsad framkomlighet. Välj gärna Angeredsbron istället så rullar trafiken på bättre. Pågår tom september.
Vägarbete Älvsborgsbron
Stora arbeten på brons västra sida pågår som påverkar trafiken i båda riktningar. Pågår tom 31/10.
Vägarbete E45 Mårten Krakow mellan Lilla Bommen och Falutorget
Flera stora arbeten i området. Risk för stora störningar mellan Götatunneln, Lilla Bommen och Falutorget. Välj annan väg eller färdsätt. Pågår till 2019/2021.
Just nu pågår 7 större vägarbeten.
E45 E 45 mellan Gullbergsmotet (75) och Falutorget, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnation av E45
Starttid: 2016-03-18 / 01:00
Preliminär sluttid: 2021-06-01 / 23:00
E45 från Lilla Bommenmotet till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Påfarten mellan E45 västerut och Stadstjänaregatan/Norra Sjöfarten vid Lilla Bommen är stängd. Även påfarten E45 vid Göteborgs Centralstation mot Karlstad är stängd. E45 östergående trafik är flyttad längs med lokalvägen på DHL-terminalen. Västergående trafik ligger kvar på befintlig E45 till slutet av oktober 2017 och även den kommer att flyttas söder ut längs DHL-terminalen. Nästa stora omledning beräknas ske sommaren 2019, då delar av Marieholmstunneln tas i drift. Hela tunneln tas i drift sommaren 2020. Projektet beräknas bli färdigställt sommaren 2021. Stor risk för köbildning i området runt Göteborgs Centralstation, Nordstan och vid Gasklockan/Falutorget under hela perioden byggnationen pågår. Välj gärna annan väg eller annat färdsätt.
Starttid: 2016-11-15 / 06:00
Preliminär sluttid: 2019-12-29 / 16:00
E45 E45 från Lilla Bommenmotet till Gullbergsmotet (75) i riktning mot Karlstad i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Investeringsprojekt E45 Lilla Bommen
Starttid: 2016-03-18 / 01:00
Preliminär sluttid: 2021-06-01 / 23:00
E 6 E6 vid Tingstadsmotet (77) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mellan Tingstadsmotet och Lundbyleden kommer ett körfält att tas i anspråk för byggarbetet. Trafikljusen vid utfarten från Bällskärsvägen mot E6 kommer att släckas och vävning tillämpas.
Starttid: 2015-05-01 / 01:00
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 23:00
587 Väg 587 mellan Jordfallsbron och Bohusmotet (82), i båda riktningar.
Vägarbeten: Byte av kantbalk på Jordfallsbron. Mellan kl 09-14 två filer öppna mot Kungälv, mellan kl 14-20 två filer öppna mot Bohus.
Starttid: 2017-04-12 / 01:00
Preliminär sluttid: 2017-09-01 / 23:00
Stångjärnsgatan mellan Väg 570 (Hjalmar Brantingsgatan) (Götaälvbron)/Väg 570 (Götaälvbron) och Gjutjärnsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Stängning av Stångjärnsgatan på grund av byggnation av Hisingsbron
Starttid: 2017-03-23 / 14:49
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 16:00
Marieholmsgatan i båda riktningar
Vägarbeten: Byggnation av ny tunnel.
Starttid: 2015-01-14 / 07:00
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 16:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se