back reload
m.trafficradio.eu map e-mail Tipstel
         
trafik kollektiv kamera NEWS
Kollektivtrafik
kollektivtrafik
00:00
Spårarbeten Hisingen / Götaälvbron
Spårvagnslinje 5, 6 och 10 ersätts med buss 6E på Hisingen (sträckan Nordstan-Hjalmar Brantingsplatsen-Wieselgrensplatsen-Eketrägatan-Solstrålegatan). Arbeten pågår tom 21/8.
Västtrafik information
Linje 111, ingen busstrafik sträckan Stranda - Halden mot Halden samt Halden - Strömstad på grund av evenemang.
Linje 111, ingen busstrafik sträckan Stranda - Halden mot Halden samt Halden - Strömstad på grund av evenemang. Närmaste hållplats är Salen i riktning mot Halden och Markus Thransgata i riktning mot Strömstad.
Inställda tåg mellan Jönköping - Falköping - Skövde till 31 augusti
Delar av tågtrafiken ställs in på sträckan Falköping resecentrum - Skövde resecentrum och omvänt på grund av ett kontaktledningsarbete som pågår från januari 2016 till augusti 2017.

Tågtrafiken påverkas i olika etapper och Reseplaneraren och tidtabellerna uppdateras löpande under arbetet. Ibland sker uppdateringarna nära inpå en ny etapp, var därför uppmärksam på hur din resa ser ut just idag.

Följande etapper påverkar tågtrafiken just nu:

12 juni - 31 augusti
Vissa Västtåg ställs in på sträckan Falköping - Skövde/Töreboda och ersätts med buss och vissa SJ Regionaltåg gör ett extra uppehåll i Stenstorp.

Bussersättningshållplatser som används är:
Töreboda: Hållplatsläge D
Skövde: Hållplatsläge K
Stenstorp: Hållplats Ågatan läge A/B
Falköping: Hållplatsläge R

18 - 21 augusti: Arbetet utökas och påverkar även sträckan Falköping - Jönköping
Ingen tågtrafik sträckan Falköping-Jönköping. Detta beräknas pågå från fredag den 18 augusti klockan 22:00 till måndag den 21 augusti klockan 06:00.

Tågtrafiken ersätts med buss mellan Sandhem/Mullsjö och Falköping. Se tillfällig tidtabell för att veta hur just din resa ser ut.

Bussersättningshållplats i Jönköping som används är:
Gate 21/22

Tänk på att det inte går att ta med cyklar på ersättningsbussarna.


Den här sidan uppdaterades den 17 augusti klockan 15:15.

För aktuellt läge i tågtrafiken (Trafikverkets hemsida, öppnas i nytt fönster) och information om tågets beräknade avgångs- och ankomsttid från och till respektive station, sök på tågets nummer eller på aktuell station.
Kollektivtrafiken påverkas i centrala Göteborg på grund av Kulturkalaset från 16 augusti.
Kollektivtrafiken påverkas i centrala Göteborg på grund av Kulturkalaset. Detta beräknas pågå från 16 - 20 augusti. Tänk på att vissa linjer även kan påverkas av andra väg- och spårarbeten, som arbetet på Göta Älvbron och arbetet på Vasabron.

Götaplatsen stängs av kvällstid från onsdag till söndag. Busstrafiken får alternativa körvägar i båda riktningar under följande tider:

Onsdag 16/8 klockan 17:30 – 23:30.
Torsdag 17/8 klockan 20:00 – 23:15.
Fredag 18/8 klockan 20:00 – 23:15.
Lördag 19/8 klockan 21:00 – 23:15.
Söndag 20/8 klockan 15:45 – 19:00.

Linje 18 Johanneberg - Skälltorpsvägen
Kör från Skälltorpsvägen till Kungsportsplatsen, därefter via Valand, läge A/B, Vasaplatsen, läge A/B, Kapellplatsen, läge D/E till Vidblicksgatan och vidare ordinarie väg till Johanneberg och omvänt.

Linje 52 Linnéplatsen - Skogome
Kör från Skogome till Kungsportsplatsen, därefter via Valand, läge C/D, Berzeliigatan, läge A/B till Korsvägen och vidare ordinarie väg till Linnéplatsen och omvänt.Avenyn stängs av klockan 12:30-15:45 på söndag. Kollektivtrafiken får alternativa körvägar i båda riktningar.

Följande spårvagnslinjer får ändrade körvägar klockan 12:30 – 15:45:

Linje 2 Mölndal – Högsbotorp
Kör från Mölndal till Brunnsparken, därefter via Domkyrkan och Grönsakstorget läge C/D till Handelshögskolan och vidare ordinarie väg till Högsbotorp och omvänt.

Indragna hållplatser: Vasa Viktoriagatan, Vasaplatsen, Valand och Kungsportsplatsen.


Linje 3 Kålltorp - Marklandsgatan
Kör från Kålltorp till Brunnsparken, därefter via Domkyrkan, Grönsakstorget läge C/D till Hagakyrkan och vidare ordinarie väg till Marklandsgatan och omvänt.

Indragna hållplatser: Kungsportsplatsen, Valand, Vasaplatsen och Vasa Viktoriagatan.


Linje 4 Mölndal – Angered
Kör från Mölndal till Korsvägen läge E, därefter via Scandinavium, Ullevi Södra och Polhemsplatsen till Gamlestadstorget och vidare ordinarie väg mot Angered.
Kör från Angered till Gamlestadstorget, därefter via Centralstationen läge B, Ullevi Södra och Scandinavium till Korsvägen läge F mot Mölndal.

Indragna hållplatser: Berzeliigatan, Valand, Kungsportsplatsen och Brunnsparken. Samt Centralstationen mot Angered.


Linje 5 Östra Sjukhuset – Brunnsparken
Kör från Östra Sjukhuset till Liseberg, därefter via Scandinavium, Ullevi Södra och Centralstationen läge A/C till Brunnsparken läge E/F och omvänt.

Indragna hållplatser: Korsvägen, Berzeliigatan, Valand och Kungsportsplatsen.


Linje 7 Tynnered - Bergsjön
Kör från Tynnered till Chalmers, därefter via Korsvägen, Scandinavium, Ullevi Södra och Polhemsplatsen läge C till Gamlestadstorget och vidare ordinarie väg mot Bergsjön.
Kör från Bergsjön till Gamlestadstorget, därefter via Ejdergatan, Redbergsplatsen, Olskrokstorget, Svingeln, Ullevi Norra, Ullevi Södra, Scandinavium och Korsvägen till Chalmers och vidare ordinarie väg mot Tynnered.

Indragna hållplatser: Kapellplatsen, Vasaplatsen, Valand, Kungsportsplatsen, Brunnsparken och Centralstationen.


Linje 10 Brunnsparken – Guldheden
Kör från Guldheden till Chalmers, därefter via Korsvägen, Scandinavium, Ullevi Södra och Centralstationen läge B/F och omvänt.

Indragna hållplatser: Kapellplatsen, Vasaplatsen, Valand, Kungsportsplatsen och Brunnsparken.


Följande busslinjer får ändrade körvägar klockan 13:00 – 15:45.

Linje 18 Skälltorpsvägen – Johanneberg
Kör från Skälltorpsvägen till Brunnsparken, därefter via Domkyrkan, Vasaplatsen och Kapellplatsen, läge D/E till Vidblicksgatan och vidare ordinarie väg mot Johanneberg och omvänt.

Indragna hållplatser: Götaplatsen, Valand och Kungsportsplatsen.


Linje 19 Backa - Fredriksdal
Kör från Fredriksdal till Vasaplatsen läge C/D, därefter via Grönsakstorget och Domkyrkan till Brunnsparken och vidare ordinarie väg mot Backa och omvänt.

Indragna hållplatser: Valand och Kungsportsplatsen.


Linje 50 Frölunda Torg – Kallebäck
Kör direkt mellan Brunnsparken och Heden i båda riktningar.

Indragen hållplats: Kungsportsplatsen.


Linje 52 Skogome – Linnéplatsen
Kör från Skogome till Hjalmar Brantingsplatsen, därefter via Nordstan, Centralstationen läge J/K, Heden, läge A/B och Berzeliigatan till Korsvägen och vidare ordinarie väg mot Linnéplatsen och omvänt.

Indragna hållplatser: , Brunnsparken, Kungsportsplatsen, Valand och Götaplatsen.


Linje 753 Heden - Mölndal – Heden
Kör från Heden till Chalmers, därefter via Kapellplatsen läge B/E och Korsvägen läge A/B till Berzeliigatan och vidare ordinarie väg och omvänt.

Indragen hållplats: Vasaplatsen.


ROSA EXPRESS Billdal – Gerrebacka
Kör från Billdal till Pilgatan, därefter via Domkyrkan och Lilla Bommen till Hjalmar Brantingsplatsen och vidare ordinarie väg till Gerrebacka och omvänt.

Indragna hållplatser: Heden och Nordstan.


Flygbussarna Nils Ericsson terminalen – Landvetter flygplats
Kör mellan Nils Ericson terminalen och Berzeliigatan via Heden i båda riktningar.

Indragen hållplats: KungsportsplatsenInformationen kan komma att ändras med kort varsel.


Sök din resa i Reseplaneraren. Den ordinarie tidtabellen gäller inte under omläggningen. Räkna med längre restid.

Den här sidan uppdaterades den 15 augusti klockan 06:16.

Linje 2, hållplats Uddevalla Östra flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Östraboskolan på grusplanen på grund av ett vägarbete.
Linje 2, hållplats Uddevalla Östra flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Östraboskolan på grusplanen på grund av ett vägarbete. Detta beräknas pågå från 19 juni klockan 04:00 till 19 augusti klockan 04:00.
Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete.
Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete. Detta beräknas pågå från 26 juni klockan 07:00 till 29 september klockan 18:00.
Linje 65, får ändrad körväg på grund av ett vägarbete vid hållplats Överby.
Linje 65, får ändrad körväg på grund av ett vägarbete vid hållplats Överby. Matarbuss kör på sträckan där ordinarie linjen inte kan köra. Räkna med förseningar under arbetet. Detta beräknas pågå från 16 augusti klockan 04:00 till 18 augusti klockan 24:00.
Linje 710, 712 och 720, hållplats Viaduktsgatan och Odengatan flyttas till ett tillfälligt läge på Viaduktsgatan på grund av ett vägarbete.
Linje 710, 712 och 720, hållplats Viaduktsgatan och Odengatan flyttas till ett tillfälligt läge på Viaduktsgatan på grund av ett vägarbete. Detta beräknas pågå från 13 juli klockan 13:00 till 21 augusti klockan 23:59.
Linje 83, hållplats Askims Svartemosse läge A och Varpemossen läge A och B, är tillfälligt indragna.
Linje 83, hållplats Askims Svartemosse läge A och Varpemossen läge A och B, är tillfälligt indragna. Närmaste hållplats är Gåsmossen . Detta beräknas pågå från 7 augusti klockan 09:00 till 18 augusti klockan 16:00.
Linje 3, Teatergatan - Kungsbacka station och omvänt avgår för tillfället från Läraregatan på grund av vägarebete.
Linje 3, Teatergatan - Kungsbacka station och omvänt avgår för tillfället från Läraregatan på grund av vägarebete. Detta beräknas pågå från 7 augusti klockan 06:00 till 3 september klockan 18:00.
Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D.
Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D. För byte mellan linje 4, 8, 9 och 6, 7, 11 hänvisar vi till hållplats Ejdergatan och Centralstationen. Ombyggnationerna beräknas till sommaren 2018.
mer kollektivtrafik
m.trafikradion.se